Accountant

Een vaak gehoord misverstand is dat men een Accountant nodig heeft voor de jaarrekening. Alleen bedrijven die twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee van de drie onderstaande eisen, hebben de wettelijke plicht hun jaarrekening door een Accountant te laten controleren;

De omzet is groter dan € 12 miljoen;
Het balanstotaal is groter dan € 6 miljoen;
Er zijn gemiddeld meer dan 50 personeelsleden in dienst.

De meeste ondernemingen in Nederland hebben dus geen controleverklaring van een Accountant nodig. Voor hen is een samenstelverklaring voldoende. Een dergelijke verklaring kunnen wij voor u afgeven.

Is de kwaliteit van een administratiekantoor minder dan van een Accountantskantoor? Het antwoord op deze vraag kunnen wij met een volmondig “Nee” beantwoorden.

FK Finance is in het bezit van de benodigde opleidingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Tevens wordt er elk jaar aan bijscholing gedaan om de vakkennis up to date te houden.